ruimtelijk gevoel op kleine oppervlakte

ruimtelijk gevoel op kleine oppervlakte

Woning
Riemst 2006

Ontwerp en realisatie open ééngezinswoning N.

Egide Meertens Plus architecten woning Nicolaï Riemst
Egide Meertens Plus architecten woning Nicolaï Riemst

De woning Nicolaï is een kleine gelijkvloerswoning met twee slaapkamers, die ondanks de beperkte oppervlakte een zeer grote ruimtelijkheid biedt. De woning is ontstaan vanuit een sterk horizontaal én verticaal volumespel. Het nachtgedeelte, dat zich aan de voorzijde van de woning situeert, ligt een aantal treden lager dan het daggedeelte. Door het verschil in niveau’s van de plafonds wordt er bovenlicht in de woning gebracht.

Verder wordt in één lijn met de poort in de voorgevel een zonnewering ontworpen. Deze filtert  het licht en zorgt voor een gevarieerde lichtinval enerzijds, anderzijds wordt door deze zonewering de privacy in de achterliggende slaapkamers ten op zicht van de straat gewaarborgd.

 

De toegang tot de woning gebeurt via een uitsnijding uit het hoofdvolume. De brede pivoterende deur leidt de betreder meteen naar de haard, die fungeert als het scharnierpunt in de woning. Deze haard werd niet specifiek in één ruimte voorzien, maar koppelt de inkom aan de andere woonfuncties, die zich allen aan de achterzijde van de woning situeren. De zitruimte en de keuken zijn georiënteerd rond de patio, die een volledige doorzicht biedt doorheen de woonruimte.

De patio is het antwoord van de ontwerper op de beperkte tuinruimte aan de achterzijde van de woning. Ze vergroot aanzienlijk het tuincontact en voegt belangrijke kwaliteiten toe aan het gebruik van de buitenruimte.

De patio aan de achterzijde is de gelijke van het u-vormig groen binnengebied, dat aan de voorzijde gerealiseerd werd met de bedoeling de overgang van openbaar naar privé te maken. De ook hier beperkte tuinoppervlakte wordt op een bescheiden manier afgezonderd van de straatzijde en betrokken bij het nachtgedeelte.

 

Het klassiek materiaalgebruik wordt gekoppeld aan een hedendaagse vormgeving en is gebaseerd op het gegeven dat de opdrachtgever een sterke voorkeur had voor de toegepaste vloertegel.

Eik wordt als natuurlijk materiaal toegepast in de keuken. De toegang tot de berging zit naadloos verwerkt in de keukenwand.

 

De grote troeven van deze woning worden gevormd door de bijzonder succesvolle manier waarop met de niet voor de hand liggende situering op het hoekperceel omgegaan wordt; de grote ruimtelijkheid die tot stand gebracht wordt ondanks de zeer beperkte oppervlakte; en het bewijs dat geleverd wordt dat aan hedendaagse kwaliteitsarchitectuur niet automatisch een ‘modern’ prijskaartje verbonden hoeft te zijn.