Privacybeleid

Pagina

Egide Meertens Plus Architecten bvba, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst (België), Iers Kruisstraat 60, ondernemingsnummer 0886.028.088, +32 12 45 30 70, www.egidemeertens.be, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel.

Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten met het stamnummer: A300348 in de provincie Limburg. Gouverneur Roppesingel 51, B – 3500 Hasselt. Tel.: 011/28 30 77. Email: raad.limburg@ordevanarchitecten.be.

Egide Meertens Plus Architecten bvba is onderworpen aan de gedragscode of deontologische code van de Orde van de architecten. Deze is beschikbaar op de website www.architect.be

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Egide Meertens Plus Architecten bvba is het Belgische recht van toepassing, rechtbank van regio Tongeren.

Erelonen voor de opdrachten van het bouwproject

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze. Op basis van de kostprijs en de complexiteit van uw project wordt ereloon berekend.

Diensten

Onze focus ligt op de particuliere totaalprojecten waarbij exterieur en interieur op elkaar worden afgestemd. Zowel voor verbouwingen als nieuwbouwprojecten.

Tot onze gerealiseerde projecten behoren zowel woningen in België en Nederland, als groepswoningbouw, kwaliteitsvolle overheidsopdrachten en commerciële en publieke gebouwen.

EPB-verslaggeving en ventilatieverslaggeving.

Interieuropdrachten.

https://www.egidemeertens.be/pagina/over-ons

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Egide Meertens Plus Architecten bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Egide Meertens Plus Architecten levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Egide Meertens Plus Architecten de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Egide Meertens Plus Architecten kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Egide Meertens Plus Architecten geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Egide Meertens Plus Architecten kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Egide Meertens Plus Architecten verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Verzekering

Egide Meertens Plus Architecten bvba beschikt over een verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid bij maatschappij Protect NV te Brussel.
Deze polis is geldig afgesloten bij de maatschappij Protect, Jetse Steenweg 221 te 1080 Brussel (info@protect.be;
02/411.41.14) onder polisnummer 00/A.2252. De polis voorziet per schadegeval gewaarborgde kapitalen van:

a) 1.500.000 EUR per schadegeval voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels;
b) 500.000 EUR per schadegeval voor materiële schade, de immateriële schade die eruit voortvloeit en zuiver immateriële schade vermengd;
c) 10.000 EUR per schadegeval voor toevertrouwde voorwerpen.

Het bedrag onder punt a) is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex deze van april 2007.
De bedragen onder punten b) en c) zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van november 2006.

De geografische dekking van de polis strekt zich uit in de volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Italië, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen.

Privacy statement

Egide Meertens Plus Architecten bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Egide Meertens Plus Architecten bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Egide Meertens Plus Architecten verstrekt. Egide Meertens Plus Architecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw rijksregisternummer

Egide Meertens Plus Architecten bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Egide Meertens Plus Architecten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomsten van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op vlak van architectuur/interieur.

Egide Meertens Plus Architecten bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Egide Meertens Plus Architecten bvba verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien hiervan wordt afgeweken zal steeds uw goedkeuring telefonisch en schriftelijk gevraagd worden.

Websitebezoek

Door de informatie en de dienst op egidemeertens.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Egide Meertens Plus Architecten bvba en specifiek egidemeertens.be, kunt u ons benaderen via e-mail info@egidemeertens.be.

Monitoren gedrag bezoeker

Egide Meertens Plus Architecten bvba maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

Egide Meertens Plus Architecten bvba plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Egide Meertens Plus Architecten bvba te beïnvloeden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@egidemeertens.be. Egide Meertens Plus Architecten zal zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van acht weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Egide Meertens Plus Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Egide Meertens Plus Architecten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Egide Meertens Plus Architecten bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Egide Meertens Plus Architecten bvba via info@egidemeertens.be.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)