Nieuw Sint-Truiden: baken voor de wijk

egide Meertens Plus Architecten Nieuw sint truiden

Nieuw Sint-Truiden: baken voor de wijk

Groepsbouw
Sint-Truiden 2014

Ontwerp en realisatie 4 appartementen en 8 ééngezinswoningen.

De omgeving was een sterk leidend gegeven in het ontwerp voor deze sociale woongelegenheden op De Brede Akker in Sint-Truiden. Het bouwperceel ligt op de rand van de woonwijk aan het begin van een agrarisch gebied. Dit vroeg om een bakenfunctie. Het hoekvolume met 3 bouwlagen biedt hier een antwoord op. De overige woonentiteiten bouwen gradueel af naar de bouwhoogtes in de wijk. De overwegend gelijkvloerse woningen krijgen her en der een occasionele uitbouw als verdieping en ze houden het gevelbeeld dynamisch. Halfweg het perceel maakt het bouwvolume een kink, dit is een tweede beeldbepalend element in het ontwerp.

De woningen zijn zo georiënteerd dat ze genieten van een zuid gerichte privétuin. De raamopeningen en de voorgevel zijn schuin ingeplant. Zo begeleiden ze niet alleen de bezoekers naar de inkomdeur, maar bepalen ook de zichtlijnen op het landschap.

Het sobere ontwerp is afgewerkt in een handvormgevelsteen waarin het beeldbepalende aluminium schrijnwerk de ritmiek van de gevel tot zijn recht laat komen.