Nieuw Sint-Truiden: zoektocht naar functionele compactheid

Egide Meertens Plus architecten 5 wooneenheden Nieuw Sint-Truiden Velm

Nieuw Sint-Truiden: zoektocht naar functionele compactheid

Groepsbouw
Sint-Truiden 2011

Ontwerp en realisatie van 5 woongelegenheden.

Bepalend voor dit ontwerp was de eis het achterste gedeelte van het perceel toegankelijk te houden om er te parkeren. We hebben dit in ons ontwerp opgevangen door het projectgebied in drie horizontale zones op te delen: wonen, privétuintjes en de achterstrook met parkeren, bergingen en stallingen en een gemeenschappelijk parkje. Deze opdeling biedt een subtiele mix tussen (semi-)publieke en (semi-)privéruimtes.

De 5 sociale woningen in het project zijn opgevat als doorzonwoningen om in te spelen op de ongunstige oriëntatie: de straatzijde is de zuidgevel. De keuken ligt hierbij in het verlengde van de zit- en leefruimte over de volledige diepte van het gebouw. De bewoners krijgen zo een relatie met de straat en de tuinzijde.
Eén van de woningen bevindt zich boven de onderdoorgang waardoor het volume hier een extra uitbouw krijgt.

De gevel krijgt een krachtige dynamiek door een spel van terugliggende gevelvlakken, zowel in de voor als in de achtergevel. De voorgevel is gesloten op uitzondering van een terugliggend raam dat uitgeeft op een voortuintje. Een overkraging in de voorgevel geeft ‘beschermd’ toegang tot de voordeur. In de achtergevel biedt het volumespel mogelijkheid tot zijdelingse zichten zonder daarbij inkijk bij de aanpalende buren te krijgen.

Egide Meertens Plus architecten 5 wooneenheden Nieuw Sint-Truiden Velm