Nieuw Sint-Truiden: dorpskouter Gingelom

Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition

Nieuw Sint-Truiden: dorpskouter Gingelom

Groepsbouw
GINGELOM 2017

Laureaat wedstrijd NST voor het ontwerp van 12 woningen in Gingelom.

Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition
Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition
Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition
Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition
Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition
Egide Meertens Plus Architecten - EMPA - Dorpskouter Gingelom - wedstrijd - competition

Het ontwerp omvat het bouwen van 12 sociale wooneenheden, gelegen in een woonuitbreidingsgebied in het centrum van de gemeente Gingelom, waarvan 5 van het type 2/3 en 7 van het type 2/4. De projectzone grenst aan de bejaardenwoningen van de Dorpskouter en zal toegankelijk gemaakt worden vanaf de Monseigneur Keesenstraat. De wooneenheden van het type 2/4 zijn georganiseerd over één bouwlaag, terwijl de wooneenheden van het type 2/3 zijn opgevat als een grondgebonden duplexwoning.

De projectzone bestaat uit twee percelen die langs twee zijden de begrenzing vormen van een nieuw aan te leggen plein. De twee percelen zijn niet aaneensluitend en worden van elkaar gescheiden door een voetgangerspad dat de Dorpskouter verbindt met de Kriekelstraat.

Aanvankelijk is vertrokken van een aaneensluitend bouwvolume. Ten gevolge van het aanwezige niveauverschil werd geopteerd om het bouwvolume op te splitsen in verschillende bouwvolumes waarbij het reliëf kan gevolgd worden en het huidige maaiveld maximaal gerespecteerd wordt. Door deze inplanting wordt een visuele en fysieke wand naar het nieuw aan te leggen plein gecreeërd. Daarnaast worden ook doorsteken gerealiseerd tussen het nieuw aan te leggen plein en de semi-private binnentuin die ontstaat als  gevolg van de inplanting van de bouwblokken.

De verschillende bouwvolumes worden met elkaar verbonden doormiddel van een galerij. De keuze voor een galerij is enerzijds ontstaan vanuit het idee om tijdens het circuleren zicht te bieden naar de groene binnentuin. Anderzijds worden op die manier, door het loskoppelen van de bouwblokken en het circuleren tussen de bouwblokken, ook doorzichten gecreëerd naar de omgeving. Bovendien is het ook bevorderlijk voor de sociale interactie tussen de toekomstige bewoners. De galerij vormt een bindend element die zelfs de twee percelen met elkaar verbindt en een 'brug' vormt overheen het voetgangerspad. De wooneenheden van het type 2/4 hebben telkens een inpandig terras, aangrenzend aan het leefgedeelte terwijl voor de wooneenheden van het type 2/3 van grondgebonden buitenruimte voorzien is. Eventueel bestaat zelfs de mogelijkheid om het plat dak boven het gelijkvloers in te richten als een bruikbare buitenruimte. Alle wooneenheden van het type 2/4 kunnen indien gewenst worden ingericht tot seniorenwoningen. 

Dossier in werffase.