Kleine Landeigendom: L-vormige trap

Egide Meertens Plus architecten wooneenheden Kleine Landeigendom Zichen Zussen Bolder

Kleine Landeigendom: L-vormige trap

Groepsbouw
Riemst 2005

Ontwerp en realisatie van 10 ééngezinswoningen.

We kozen hier bewust voor het ontwerpen van rijwoningen om in het bouwprogramma te voorzien. Leidinggevend daarbij waren de vraag om een doordacht grondbeleid, een lage bouwkost en energiezuinige woningen.

Een doordachte architectuur past de gekoppelde woningen op een kwaliteitsvolle manier in de landelijke omgeving in. Zo is iedere woning opgevat als een L-vormig volume, waarbij het lang been uit twee verdiepingen bestaat en het korte been parallel met de rijweg maar één niveau hoog is. Die aanpak vermijdt een massieve muur. Tegelijkertijd laat is het een dankbare manier om het niveauverschil in de straat op te vangen. De bocht in de weg legt een knik in de gebouwenrij waardoor de uitgestrekte huizenrij ook onderbroken wordt. Ter hoogte van deze knik biedt een doorgang toegang tot de achterliggende percelen.

Egide Meertens Plus architecten wooneenheden Kleine Landeigendom Zichen Zussen Bolder
Egide Meertens Plus architecten wooneenheden Kleine Landeigendom Zichen Zussen Bolder