Vooruitzien: doordacht spiegelbeeld

Egide Meertens Plus architecten wedstrijdontwerp 28 wooneenheden Tongeren

Vooruitzien: doordacht spiegelbeeld

Groepsbouw
Zonhoven 2007

Ontwerp van 48 woongelegenheden.

De planopbouw in ons concept wordt sterk bepaald door enerzijds de voorschriften van de VMSW en anderzijds de directe omgeving, die de schikking van de verschillende appartementen bepaalt.

De 4 appartementsblokken liggen gespiegeld ten opzichte van elkaar ingeplant. De gemeenschappelijke inkomhal en de toegang liggen altijd aan de zijde tussen twee woonvolumes. De andere zijde van het volume geeft zo uit op de publieke groenzone.

Door de toegang tot de appartementen centraal te voorzien beperken we de verloren ruimte maximaal. Alle niet-woonvertrekken liggen centraal in het appartement, waardoor woonvertrekken rond de buitenschil liggen en zo van daglicht genieten.