Spannend snijvlak

Egide Meertens Plus architecten woning Leunessen voorgevel

Spannend snijvlak

Woning
Riemst 2002

Ontwerp en realisatie halfopen ééngezinswoning L.

Egide Meertens Plus architecten woning Leunessen volume model
Egide Meertens Plus architecten woning Leunessen voorgevel 02

Deze halfopen eengezinswoning sluit aan de linker perceelsgrens aan op een bestaande woning. De twee woningen verspringen ten opzichte van elkaar, waardoor de woning Leunessen 5 meter voor de aanpalende woning ligt. Om de twee bouwvolumes vormelijk passend op elkaar aan te laten sluiten kreeg het vooruitspringende bouwvolume een plat dak. Op het snijpunt met de voorgevellijn van een naastliggende perceel gaat dit over in een hellend dak.

 

Diverse beleving

Om in te spelen op de omgeving was het aanvankelijke ontwerp deels in het maaiveld verzonken. De opdrachtgevers kozen er voor het gebouw volledig bovengronds te tillen. Dit doet echter geen afbreuk aan de beoogde beleving. Intern hebben we vooral gezocht naar een diverse beleving van ruimte en licht. De gelijkvloerse verdieping is daarom opgevat als één grote ruimte. De patio op de verdieping trekt het zuiderlicht binnen tot in de inkompartij. Op de verdieping brengt deze beglaasde binnenplaats licht in de voorliggende slaapkamer. De van op straat niet merkbare besloten buitenruimte geeft de slaapkamer een intiem karakter.